Pi

FIRA - HuroSot --- Soccer

TKU - Taipei, Taipei

Robot Specs

Team TKU
Class FIRA - HuroSot
Category Soccer

1 Event Attended

Event Date Location
RoboGames 2007 Jun 17, 2007 San Francisco, CA, US

Team Members


Ching-Chang Wong
Chi-Tai Cheng
Hou-Yi Wang
Kai-Hsiang Huang
Yu-Ting Yang
Hsiang-Min Chan
Hao-Che Chen
Zih-Ciang Shih
Yang-Tung Lin
Kuan-Hua Chen
Chia-Yang Chen
Cheng-Yao Ho
Chia-Yu Pan
Hung-Chih Teng
Shih-An Li
Yueh-Yang Hu