ji ho Jang

GOGOXING

ji ho's Robots

HARPOON2

120 lb - Middleweight

JJANG GA

60 lb - Lightweight